دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

شرح سوابق اجرایی نيروگاهی

 • مطالعه و محاسبه تنظیمات مربوط به رله Out of step در نیروگاه شهید مفتح
 • نظارت بر محاسبات تنظیمات رله Out of step نیروگاه اتمی بوشهر
 • انجام محاسبات تنظیمات رله های پست نیروگاه اتمی بوشهر
 • انجام آزمایش های لازم و بررسی تنظیمات و ارائه محاسبات لازم جهت كلیه رله های حفاظتی واحدهای حرارتی نیروگاه های
 • لوشان
 • منتظر قائم
 • كرمانشاه
 • نكاء
 • زاهدان
 • گیلان
 • نیروگاه اختصاصی شركت گاز در منطقه آغار و دالان
 • تست رله های 20 واحد گازی نیروگاه ری
 • تست رله های واحد های بخار نیروگاه زرگان
 • تست و راه اندازی کلیه رله های حفاظتی واحد و تغذیه داخلی نیروگاه همدان
 • تست رله های حفاظتی واحد بخار نیروگاه تبریز
 • نیروگاه شهید رجائی: نصب و راه اندازی رله دیفرانسیل طولی خط 400 کیلو ولت بین نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی و نیروگاه بخار شهید رجائی
 • محاسبه تنظیمات OC/EF رله های واحد ها و ترانسفورماتورهای نیروگاه های پرند، منتظرقائم، سمنان و شاهرود جهت هماهنگی با شبکه
 • بررسی تنظیمات رله های واحد های نیروگاهی آبادان، بعثت
 • محاسبه تنظیمات رله های پست های نیروگاهی شهید رجائی (تست و كامیشنینگ كل پست)
 • بررسی موردی در مورد تنظیمات حفاظتی بعضی از رله ها نظیر Loss of field،Reverse power، Negative sequence، Stator Earth Fault، Voltage، Out of step، Under Excitation،
 • سایر نیروگاه ها نظیر عسلویه، مفتح، نكاء، كیش، بندر عباس

شرح سوابق در حوزه اتوماسیون و Data Accusation

 • خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر نصب و راه اندازی پایانه های ABB در 19 پست انتقال
 • خدمات تدوین دستورالعمل اجرایی نیازهای دیسپاچینگی پست های فوق توزیع
 • خدمات مشاوره ای نظارت برنصب و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مصلی
 • طراحی، تولید و نصب 14 عدد کارت CPU جایگزین کارت های Main و UIOC پایانه های 2000 MN
 • خدمات مشاوره ای جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم و نهایی سازی گروه بندی لیست سیگنال پست های فوق توزیع
 • خدمات مشاوره ای و نظارت بر نصب و راه اندازی اتصال مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع قم به مرکز سعادت آباد تهران
 • طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی مبدل پروتکل101-5-870 IEC به DNP3 در دیسپاچینگ شمال غرب تهران
 • اتصال پایانه ABB به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع اهواز
 • مبدل پروتکل هیتاچی به IEC101 پروژه DCS اهواز 1
 • نصب سیستم fault recorder نیروگاه شهید منتظری
 • نصب سیستم HMI پست نیروگاه رامین 1 و رامین 2
 • مشاور و ناظر مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران ( 4 مرکز فوق توزیع)
 • مشاور و ناظر مرکز دیسپاچینگ قم
 • مشاور استاندارد سازی پروتکل مراکز فوق توزیع تهران
 • مشاور اتصال مراکز فوق توزیع تهران به سیستم های DCS
 • تولید و نصب 30 دستگاه RTU فوق توزیع تهران
 • اتصال پست DCS مدلSiemens SAT پست سردار جنگل به مرکز دیسپاچنگ مصلی
 • اتصال پست DCS مدل Siemens SICAMPAS پست شهریار به مرکز دیسپاچینگ انتقال تهران
 • اتصال پستهای DCS فارس به مراکز کنترل انتقال و فوق توزیع شیراز
 • ساخت و را ه اندازی سیستم HMI پستهای انتقال خوزستان
 • راه اندازی مرکز کنترل فوق توزیع اهواز با پروتکل IEC60870-5-104
 • مشاوره جانمایی مرکز کنترل AOC جدید تهران بر اساس مدلهای تصمیم گیری چند متغیره...
 • اجرای سیستم تله متری مربوط به توسعه پست 230/400 نیروگاه سلطانیه زنجان
 • اجرای سیستم تله متری پست 63 کیلووات کاسپین
 • اجرای سیستم تله متری پست 63 کیلوولت زین آباد
 • اجرای عملیات اینترفیس پست 63 کیلوولت زرین رود
 • اجرای سیستم تله متری و مخابرات 63 کیلو ولت هیربد
 • اجرای سیستم تله متری پست 20/63اختصاصی خالص سازان
 • نصب و راه اندازی تابلوهای PMS واحد هوای طرحهای توسعه پتروشیمی فجر
 • ارائه سیستمهای اندازه گیری جهت نصب در پستهای بر منطقه ای هرمرگان
 • اجرای سیستم تله متری و مخابرات پست 63 کیلو ولت مهرگان
 • پیاده سازی سیستم تله متری و مخابرات پست 63 کیلو ولت قیطول اختصاصی و توسعه پست سلطان آباد
 • ارتباط فیبرنوری سیستم PMS/PDCS پتروشیمی فجر 2 و پتروشیمی اروند
 • تامین و اجرای اتاق کنترل تصفیه خانه آب شرب شهر شیراز
 • تهیه و اجرای DCS پست 230 کیلو ولت بندر لنگه (کنگ)
 • تهیه و اجرای سیستم کنترل و مخابرات پست برق 132 کیلو ولت بندر صادراتی گاز ماهشهر
 • تهیه و اجرای PLC مخابراتی پست 230 کیلولت میناب شامل 10 لینک مخابراتی
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی اینترفیس اتوماسیون (SCADA/HMI) پست 230 کیلو ولت رودان- ABB
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی (SCADA/HMI) اینترفیس، RTU، منابع تغذیه ، -ABB و ارتباط با مرکز
 • جمع آوری Data اینترفیس و انتقال به مرکز کنترل ، (35 سایت شامل تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و غیره IDS -(
 • تله متری، RTU و و ارتباط رادیویی چاههای آب و مخازن شهر ورزقان SIEMENS/CITECH
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی اتوماسیون RTU ، اینترفیس (SCADA/HMI) منابع تغذیه و ارسال اطلاعات توسعه پست 400 کیلوولت جناح ABB
 • تامین تجهیزات ابزار دقیق، (Orifice Plate, Flange and Transmitters)- EMERSON
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی اینترفیس، RTU، منابع تغذیه، تجهیزات مخابراتی و ارسال اطلاعات توسعه پست 63 کیلوولت بوئین زهرا- IDS
 • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی اینترفیس، RTU، منابع تغذیه و ارسال اطلاعات، توسعه پست 63 کیلوولت قزوین 6- INFOWARE
 • منابع تغذیه و ارتباط فیبر نوری بین پستهای برق هرمزگان- CISCO
 • نصب و راه اندازی 95 دستگاه کنتور ACTARIS SL7000
 • طراحی تامین و اجرای سیستم تله متری فولاد هرمزگان