دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

فهرست دوره های تخصصی ويژه مربوط به نيروگاه ها

ردیف عنوان دوره تعداد روز دوره
1 شبیه­ سازی پلنت نیروگاه در نرم ­افزار DIgSILENT و مطالعات مربوطه 5
2 شبیه ­سازی سیستم ­های کنترل نیروگاه در نرم افزار DIgSILENT 3
3 مطالعات شبیه ­سازی پیشرفته حفاظت نیروگاه و انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی با استفاده از نرم ­افزار DIgSILENT 5
4 حفاظت پیشرفته در نیروگاه­­ها و هماهنگی با رله ­های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت (SIEMENS 7UM623) 5
5 حفاظت پیشرفته در نیروگاه­­ها و هماهنگی با رله ­های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت ALSTOM (AREVA) (P344) 5
6 حفاظت پیشرفته  در نیروگاه­­ها و هماهنگی با رله ­های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت (ABB REG216 و REG670) 5
7 حفاظت پیشرفته در نیروگاه­­ها و هماهنگی با رله­ های شبکه قدرت با محوریت رله حفاظت( GE G60) 5
8 محاسبات انتخاب کلید قدرت و CT در رله ­های مختلف 3