دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

فهرست دوره های تخصصی ويژه مربوط به شبکه های توزيع

ردیف عنوان دوره تعداد روز دوره
1 نرم افزار DIgSILENT در مطالعات شبکه های توزیع 5
2 آموزش مطالعات حفاظتی توسط نرم افزار DIgSILENT در شبکه های توزیع 3
3 آموزش مطالعات قابلیت اطمینان توسط نرم افزار DIgSILENT در شبکه های توزیع 2
4 آموزش مطالعات کیفیت توان توسط نرم افزار DIgSILENT در شبکه های توزیع 2
5 نرم افزار CymeDist در مطالعات شبکه های توزیع 5