دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

GRID

نرم افزار محاسبه‌ تنظيمات رله‌هاي پستهاي شبكه انتقال و فوق توزيع

تنظيمات كليه رله‌هاي پستهاي شبكه از رله‌هاي خروجي فيدرهاي 20 كيلو ولت پست‌هاي فوق توزيع تا پست‌هاي نيروگاهي را بطور كامل محاسبه مي‌نمايد.

شامل كليه رله‌هاي ذيل:

رله‌هاي فيدرهاي خطوط

رله‌هاي ديستانس

اضافه جريان

ديفرانسيل

ولتاژي

وصل مجدد

حفاظت كليد

الگوهاي حفاظتي مخابراتي

رله‌هاي فيدرهاي ترانسفورماتوري

رله‌هاي اضافه جريان

رله‌هاي ديفرانسيل ترانسفورماتور

رله‌هاي REF

رله‌هاي ولتاژي

رله‌هاي اضافه شار

رله‌هاي حفاظت باس بار

رله‌هاي حفاظتي راكتور

بانك حفاظتي بانک خازني