دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

Enter Title

در ابتداي دهه 80 با هدف گذاري مشارکت مؤثر در مرتفع کردن نيازمندي هاي فني و علمي صنعت برق کشور با بکارگيري فناوري هاي نوين پايه گذاري شده است.
تجربه يکي از ارکان موفقيت در انجام پروژه هاي تخصصي است، از سويي دانش روز دنيا، پشتکار، صبر و بردباري رکن ديگري است که نيروي فني جوان سرشار از آن است؛ تلفيق اين هر دو تضميني است بر نتيجه غائي و راهي است که فصبا آن را دنبال نموده است. اين شرکت با ايجاد تيم هاي تخصصي و همکاري نيرو¬هاي فني و باتجربه ی بالای 40 سال در صنعت و نيرو هاي متخصص دانشگاهي به دنبال شناسايي نيازمندي هاي صنعت برق، نفت و گاز بوده و در راستاي مرتفع نمودن آن گام برداشته است.