دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

نرم افزار

نرم افزار DOIS به عنوان واسط سيستم SCADA جهت ايجاد سيستم مونيتورينگ، شبيه ساز و تحليل گر بهنگام (Online) شبکه هاي برق رساني پست هاي انتقال و فوق توزيع و پلنت هاي صنعتي تهيه گرديده است؛ اين نرم افزار با اتصال بهنگام (Real Time) به پايگاه داده سيستم SCADA اطلاعات و پارامترهاي بهره برداري شبکه برق و پروسه توليد را استخراج نموده و آن را مورد پردازش قرار مي دهد؛ در مرحله‌ي پردازش، اطلاعات دريافتي با توجه به وضعيت صحت، درصد خطا و زمان بندي آن به صورت بهنگام تحليل شده و در نهايت مناسب ترين اطلاعات متناظر با شبكه مدلسازي شده در نرم افزار مطالعاتي استحصال شده و به نرم افزار تحليل گر DIgSILENT منتقل مي‌گردد.

 

فصبا

يكي از ويژگي‌ها و قابليت‌هاي مهم نرم افزار DOIS امكان تركيب آن با انواع نرم افزارهاي اتوماسيون و نرم افزارهاي اسكاداي موجود در ايران است.

مجموعه نرم افزارهاي (ABB) PN40 ، PSI Control، Net-Vision، ، KTC و... و نيز نرم افزارهاي حوزه‌ي اتوماسيون صنعتي مانند نرم افزارهاي شركت‌هاي MENS(SICOM-WINCC)، ABB (Micor-Scada)، (Grid-SCADA) Alstom، Schneider (Power-SCADA)، Yokogawa (FAST/TOOLS) و... كه در هريك از مراکز ديسپاجينگ و يا مرکز کنترل پلنت‌هاي صنعتي استفاده شده باشد، نرم افزار DOIS امكان مونيتورينگ و انجام مطالعات بهنگام را براي آنها فراهم مي‌سازد.

يكي از مسائل و مشكلات فراروي صنعت در استفاده از نرم افزارهاي مركز و يا اتوماسيون موجود آن است كه اين نرم افزارها در شرايط نصب و راه اندازي از امكاناتي پايه ای برخوردارند، در صورت وجود امكانات مطالعاتي در اين نرم افزارها، فعالسازي آن با هزينه‌ي گزافي انجام مي‌گيرد. همچنين با توجه به اينكه محوريت و تمركز آنها بر مباحث مربوط به مونيتورينگ و كنترل مي‌باشد امكانات و قابليت‌هاي مطالعاتي آنها محدود است. از طرفي با گذشت زمان و پيشرفت دانش فني بهره برداري و امكانات مختلف، بروز رساني اين نرم افزارها امري بسيار سخت، پيچيده و نيز با هزينه‌ي بالا خواهد بود.

چنانكه اين موضوع يكي از مهمترين مشكلات در مراكز دیسپاچینگ موجود است.

با توجه به اينكه DOIS ابزار مطالعاتي را مستقل از نرم افزار مركز فراهم مي‌آورد و نيز اين ابزار (نرم افزار(DIgSILENT مشخصا و بصورت حرفه اي جهت انجام مطالعات تخصصي شبكه‌ي برق رساني و پروسه توليد بوده و امكانات آن بصورت دوره‌اي به روز مي‌شود، مسائل و مشكلات فوق را مرتفع مي‌سازد.

در حال حاضر نرم افزار DOIS در نرم افزار اتوماسيون و اسكاداي بومي و ايراني TeleSCADA نيز پياده سازي شده و بعنوان نرم افزار مطالعاتي مورد استفاده قرار گرفته است. تركيب اين دو مجموعه، امكانات قابل توجهي را فراهم نموده است كه با توجه به مباحث امنيت سايبري و پدافند غير عامل ويژگي‌هاي منحصر به فردي براي استفاده در مراكز مهم و حساس و نيز پلنت‌هاي صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي ايجاد نموده است.

فصبا
فصبا

با استفاده از نرم افزار DOIS و مدلسازي و شبيه سازي پروسه توليد و شبکه برق رساني آن و تبادل اطلاعات به صورت بهنگام، علاوه بر ايجاد HMI، امکان انجام کليه مطالعات مورد نياز در زمينه بهره برداري پلنت فراهم آمده است، امکاناتي فهرست شده در ذيل از توانايي هاي اين نرم افزار است:

Online Monitiring and HMI

Power Management System (PMS

Power Distribution Control System (PDCS

Distributed Control System (DCS

GIS integration

Data management with single-user and multi-user databases

Load Sharing, Unit commitment, Automatic Generation Conntrol (AGC) and Frequency control

Online and Adaptive Frequency/Voltage Load shedding Strategies

Power study such as:

State estimation

Load flow

Short circuit

Motor starting

Contingency analysis

Voltage Stability

Techno-economical analysis

Dynamic Stability analysis

Protection and Relay Coordination

Transformers Automatic Tap adjustment

Optimization Open Tie on Plant Distribution System

Transformers Parrallel and Change Over

Online Performance Monitiring

Online Reliablity Assessment

Arc flash analysis

Cable sizing

Power quality, harmonic and flicker analysis

Filter analysis

Voltage profile optimization

Generator adequacy analysis

Electromagnetic transient (EMT) analysis

-Intelligent and optimal Load Shedding

-Synchronizing between units and main bus ties

-Dynamic simulation of Power Plant and Refinery

شايان ذکر است با توجه به بستر و قابليت هاي پيش بيني شده در اين نرم افزار امکان پياده سازي هرگونه امکانات اجرائي و مطالعاتي ويژه با توجه به شرايط استفاده از نرم افزار و تشخيص و درخواست کارفرما وجود خواهد داشت

فصبا