دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 
انجام تنظیمات رله هااز اولیه به ثانویه برای انواع رله های شبکه انتقال برق ایران توسط نرم افزار انحصاری این شرکت ( CCSR)

انجام تنظیمات رله هااز اولیه به ثانویه برای انواع رله های شبکه انتقال برق ایران توسط نرم افزار انحصاری این شرکت ( CCSR)

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
انجام مطالعات حفاظتي شبکه انتقال و فوق توزیع  به وسیله نرم افزار انحصاری این شرکت (DPAT- Transmission)

انجام مطالعات حفاظتي شبکه انتقال و فوق توزیع به وسیله نرم افزار انحصاری این شرکت (DPAT- Transmission)

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
مشاوره احداث نيروگاه خورشيدي ري و كوار

مشاوره احداث نيروگاه خورشيدي ري و كوار

کارفرما: شرکت اکتشاف نفت
تبديل تنظيمات بیش از2000رله  شبکه انتقال برق کشور از اوليه به ثانويه

تبديل تنظيمات بیش از2000رله شبکه انتقال برق کشور از اوليه به ثانويه

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
مطالعات پايداری گذرا و هماهنگی  رله های شبکه انتقال

مطالعات پايداری گذرا و هماهنگی رله های شبکه انتقال

کارفرما: شرکت برق منطقه اي باختر
انجام مطالعات حفاظتی نيروگاهی به وسیله نرم افزار انحصاری این شرکت ( DPAT- Power Plant)

انجام مطالعات حفاظتی نيروگاهی به وسیله نرم افزار انحصاری این شرکت ( DPAT- Power Plant)

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
پياده سازي سيستم مونيتورينگ و ايجاد شبکه مطالعاتي بهنگام در سيستم SCADA مستقر در ديسپاچينگ ملي با استفاده از نرم افزار انحصاری این شرکت ( DOIS)

پياده سازي سيستم مونيتورينگ و ايجاد شبکه مطالعاتي بهنگام در سيستم SCADA مستقر در ديسپاچينگ ملي با استفاده از نرم افزار انحصاری این شرکت ( DOIS)

کارفرما: ديسپاچينگ ملي
مطالعات پایداری نیروگاه خرم آباد

مطالعات پایداری نیروگاه خرم آباد

کارفرما: شرکت برق منطقه اي باختر
مطالعه تنظیم رله out of step نیروگاه شهید مفتح همدان

مطالعه تنظیم رله out of step نیروگاه شهید مفتح همدان

کارفرما: شرکت برق منطقه اي باختر
تامين تجهيزات رله های کمپرسورهای واحد احياء 2ومحاسبه تنظیم رله های شبکه فشار متوسط شبکه برق

تامين تجهيزات رله های کمپرسورهای واحد احياء 2ومحاسبه تنظیم رله های شبکه فشار متوسط شبکه برق

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان
مطالعه تنظيم رله هاي شبکه انتقال و فوق توزيع ناحيه بوشهر

مطالعه تنظيم رله هاي شبکه انتقال و فوق توزيع ناحيه بوشهر

کارفرما: شرکت برق منطقه اي فارس
ارتقاء نرم افزار CCSR و آموزش اصول حفاظت شبکه انتقال و محاسبه تنظیمات رله برای تمامی شرکت های برق منطقه ای ایران

ارتقاء نرم افزار CCSR و آموزش اصول حفاظت شبکه انتقال و محاسبه تنظیمات رله برای تمامی شرکت های برق منطقه ای ایران

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
مشاوره مطالعات امكان سنجی نيروگاه 500 مگاواتی بوتيا

مشاوره مطالعات امكان سنجی نيروگاه 500 مگاواتی بوتيا

کارفرما: شرکت مهندسي معيار صنعت خاورميانه
بهینه سازی سیستم حفاظتی نیروگاه مارون

بهینه سازی سیستم حفاظتی نیروگاه مارون

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان
پايگاه داده و دک ساز شبکه انتقال برق کشور

پايگاه داده و دک ساز شبکه انتقال برق کشور

کارفرما: شرکت توانير
مشاوراحداث نیروگاه مقیاس كوچك  6 مگاواتی شهرداری تهران

مشاوراحداث نیروگاه مقیاس كوچك 6 مگاواتی شهرداری تهران

کارفرما: سازمان میادین میوه و تره¬بار شهرداری تهران
مطالعه تنظیم رله های شبکه انتقال و فوق توزیع ناحیه جنوب

مطالعه تنظیم رله های شبکه انتقال و فوق توزیع ناحیه جنوب

کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نظارت بر پروژه تهيه بانک اطلاعات شبکه انتقال برق کشورتوسط  شرکت به پرداز جهان

نظارت بر پروژه تهيه بانک اطلاعات شبکه انتقال برق کشورتوسط شرکت به پرداز جهان

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
تحليل حوادث پيچيده شبکه انتقال و مطالعات پایداری ولتاژ و پایداری گذرای شبکه

تحليل حوادث پيچيده شبکه انتقال و مطالعات پایداری ولتاژ و پایداری گذرای شبکه

کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان
خدمات مهندسی در شاخه مطالعات و بررسی سيستم

خدمات مهندسی در شاخه مطالعات و بررسی سيستم

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
تخمين پارامترهای الکتريکی واحد شماره 3 نيروگاه کارون 3، با انجام تست بهنگام

تخمين پارامترهای الکتريکی واحد شماره 3 نيروگاه کارون 3، با انجام تست بهنگام

کارفرما: شرکت آب نيرو
خدمات مهندسی جهت بررسی حوادث شبکه برق کشور

خدمات مهندسی جهت بررسی حوادث شبکه برق کشور

کارفرما: شرکت مدیریت شبکه برق کشور
خدمات مهندسی در شاخه نرم افزار تله متری و کامپيوتر

خدمات مهندسی در شاخه نرم افزار تله متری و کامپيوتر

کارفرما: شرکت مديريت شبکه برق ايران
RSS