دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

حوزه صنعت

شرکت فصبا با توجه به دانش فنی و تخصص خود با هدف مرتفع نمودن نیازمندی های فناورانه و نوین در صنایع مختلف اقدام به شناسایی مشکلات ، نقاط ضعف و نیازمندی های  این حوزه  شامل خدمات مهندسی مرتبط با شبکه  برق رسانی  از قبیل مطالعات شبکه، طراحی و بهینه سازی سیستم های حفاظتی، رلیاژ و خرید و اجرای مرتبط با اتوماسون و اسکادا  نموده است.

خدمات ما در این حوزه عبارتند از:

 

  • انجام مطالعات فنی و اقتصادی و امکانسنجی احداث نیروگاه برای مصارف صنعتی 
  • بازرسي دوره اي سيستم حفاظتي و تجهيزات شبکه برق­رساني در پلنت های صنعتی
  • طراحی یا بهینه ساری سیستم های حفاظتی
  • بررسی حوادث و اختلالات پیچیده در شبکه های صنعتی
  • بازرسی فنی
  • مشاوره و اجرای نیروگاه مقیاس کوچک در محل پلنت های صنعتی
  • بهینه سازی بهره برداری از شبکه های برق صنایع بزرگ
  • اتوماسیون صنعتی و اسکادا