دات نت نیوک
پیشرو در بومی سازی نیازمندی های صنعت برق و انرژی 

حوزه شبکه های برق

تیم فنی و تخصصی شرکت فصبا در حوزه شبکه های برق اقدام به ارائه پروژه های  گوناگون شامل مطالعات  شبکه ، طراحی، بهینه سازی، اسکادا و ...نموده است.هم چنین این شرکت با هدف مرتفع نمودن نیازمندی های این حوزه اقدام به طراحی  و تولید نرم افزارهای بومی DPAT-grid و DPAT-distribution نموده است.

خدمات ما در این حوزه عبارتند از: 

 • بازنگری تنظیمات رله های پست های انتقال و فوق توزیع
 • انجام خدمات مهندسی در حوزهای مطالعات پایداری، وضعیت استاتیکی و دینامیکی شبکه انتقال
 • انجام خدمات مهندسی در حوزه مطالعات حفاظتی شبکه انتقال و فوق توزیع با استفاده از نرم افزارهای DPAT و CCSR
 • تحلیل حوادث پیچیده شبکه انتقال و فوق توزیع
 • مشاوره در مطالعات فعالسازی وصل مجدد در خطوط انتقال
 • فروش نرم افزار CCSR به شرکتهاي برق منطقه اي+مشاوره
 • تست رله های پست های انتقال و فوق توزیع
 • پیاده سازي سیستم تحلیل حوادث به صورت آنلاین برای پست های انتقال (محصول)
 • انجام خدمات مهندسی  تست دوره ای در پست های انتقال
 • نظارت بر تعمیرات دوره ای پست های انتقال
 • تهیه، نصب و راه اندازی رله حفاظت دیفرانسیل طولی خطوط انتقال تغذیه کننده پست
 • مطالعات برنامه ريزي و بهره برداري سيستم هاي انتقال قدرت
 • آزمایشگاه ملی تست دینامیکی رله ها
 • پروژه هاي پدافندي کنترل هدفمند حوادث ويژه شبکه انتقال
 • پروژه هاي پدافندي هماهنگي تنظيمات رلههاي واحد هاي نيروگاهي با شبکه انتقال از ديدگاه پدافندي
 • اتصال مرکز پایش لحظه ای به صورت موازی به سیستم scada مرکز دیسپاچینگ
 • راه اندازی نرم افزار تخمین حالت بهنگام شبکه انتقال در مرکز پالایش لحظه ای
 • پیاده سازي نرم افزار DOISجهت مطالعات بهره برداري بهنگام شبکه توزيع در مراکز دیسپاچینگ توزيع
 • پیاده سازی نرم افزار DOIS جهت مطالعات بهره برداری بهنگام شبکه انتقال در مراکز دیسپاچینگ منطقه ای و فوق توزیع
 • سیستم های مونیتورینگ بهنگام برای مراکز دیسپاچینگ منطقه ای و ملی
 • انجام خدمات مهندسی بهینه سازی سیستم های حفاظتی پست ها
 • انجام خدمات مهندسی و اقتصادی طرح اتصال پست و نیروگاه های کوچک و بزرگ
 • انجام خدمات مدیریت طرح بر پروژه های تخصصی